Please select your page

Environmentální politika na r. 2011-2016

EMKOMETER s.r.o. využívá zkušeností svých zaměstnanců a vychází přitom z jejich angažovanosti, znalosti problematiky a řídicích schopností ve shodě se základním zaměřením firmy:

 • Být tržně orientovanou společností, schopnou v oborech svého podnikání konkurovat jakostí svých výrobků, úrovní vztahu k životnímu prostředí i na nejnáročnějších světových trzích. V souvislosti s tím považujeme vztah k životnímu prostředí za nedílnou součást všech podnikatelských aktivit.
 • plnit platná ustanovení všech zákonů, nařízení, vyhlášek a jiných závazků souvisejících s ochranou životního prostředí a,
 • trvale zlepšovat systém environmentálního managementu,
 • udržovat systém managementu životního prostředí a v jeho rámci stanovit role, odpovědnosti a pravomoci tak, aby odpovědnost za uvedené oblasti byla nedílnou součástí celkové odpovědnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení,
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, úřady, zájmovými skupinami a veřejností a poskytovat jim informace k pochopení politiky, přijatých cílů a výsledků realizace programů v oblastech životního prostředí,
 • soustavně snižovat a řídit dopady činností, produktů a služeb na životní prostředí na úroveň, která nepřevyšuje úroveň odpovídající ekonomicky únosným aplikacím nejlepších dostupných technik,
 • zaměřovat se na prevenci znečišťování životního prostředí a na prevenci snižování počtu pracovních úrazů, nemocí z povolání a havárií,
 • snižovat spotřebu energií, vody, surovin a chemikálií a důsledně vyhodnocovat jejich spotřeby s důrazem na jejich maximální využití a snížení odpadů,
 • využívat systém vzdělávání a výcviku svých zaměstnanců ke zvyšování jejich uvědomění a znalostí v oblasti ochrany životního prostředí s důrazem na prevenci znečišťování a snižování rizik,
 • spolupracovat s dodavateli a zákazníky při prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje organizace s ohledem na ochranu životního prostředí, v rámci marketingu se zaměřovat na environmentální požadavky zákazníků,
 • při plánování a provádění nových technologií se orientovat podle nejnovějšího stavu techniky s důrazem na zavádění výrobků, procesů a služeb snižující dopady na životní prostředí a zlepšující pracovní podmínky zaměstnanců,
 • zahrnout problematiku pracovní úrazovosti jako kritérium hodnocení firemní kultury a dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec cítil vlastní odpovědnost za pracovní úraz vzniklý jemu samotnému nebo na jím řízeném pracovišti.
 • povinností a odpovědností nás všech je plnit požadavky této politiky a podílet se tak na neustálém zlepšování životního.

HANNOVER MESSE 2018

 Dear business partners, 

we would like to invite you to visit our stand at International Trade Fair for Process Automation HANNOVER MESSE in Germany. You are welcome to visit our exhibition from 23 - 27 April 2018, Hall 23 stand C32.  

More info:

 

Pеференции

PARAMO
ČEZ
SIEMENS
Škoda
RWE
SES Tlmače

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Забыли пароль? |  Забыли логин?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×