Please select your page

Politika kvality na r. 2011-2016

Politika jakosti organizace EMKOMETER s.r.o. vychází z etického kodexu a strategie organizace a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech:

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji organizace

 • klademe důraz na dosažení stability a zlepšování jakosti vyráběných tlakových zařízení a ostatních zařízení, námi poskytovaných služeb procesně orientovaným systémem jakosti ve všech našich procesech,
 • vytváříme systém jakosti a jeho zlepšování tak, aby probíhalo jako trvalý proces, s cílem splnění požadavků příslušných evropských směrnic, které se na vyráběná zařízení vztahují,
 • klademe důraz na kontinuální zlepšování všech procesů řízení při výrobě tlakových zařízení a ostatních zařízení, zvyšování úrovně znalostí všech našich zaměstnanců, využívání nejnovějších poznatků při řízení lidských zdrojů,
 • zvyšujeme odpovědnost za vytvoření podmínek pro další rozvoj naší organizace,
 • zvyšujeme vnitropodnikovou kulturu, kterou závazně stanovujeme postoj k jakosti všech činností vykonávaných ve prospěch zákazníků


Ve vztahu k zákazníkům

 • při budování vztahů se zákazníky klademe důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,
 • dodáváme služby a produkty s následným poprodejním servisem v nejvyšší možné kvalitě ve vztahu k ceně a požadavkům zákazníka k jeho úplné spokojenosti,
 • na první místo v rozhodovacím procesu řízení stavíme při výrobě tlakových zařízení a ostatních zařízení a poskytování služeb požadavky zákazníka a jím zadané specifikace,
 • preferujeme zvyšování oboustranné důvěry vzájemným představením managementu a upřednostněním osobního jednání,
 • vycházíme vstříc požadavkům zákazníka s důrazem na co nejpřesnější zadávání parametrů zakázek
 • při výrobě tlakových zařízení a ostatních zařízení a získávání objektivních a úplných informací, zejména s ohledem na jejich provozní parametry a předpokládané použití.


Ve vztahu k zaměstnancům

 • vytváříme korektní vztahy se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno organizace jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců,
 • pěstujeme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou,
 • podporujeme týmového ducha,
 • vytváříme příznivou mzdovou politiku s ohledem na plnění plánovaných úkolů a dosažení odpovídající jakosti a hospodárnosti výroby a termínů,
 • podporujeme otevřený konstruktivní dialog,
 • zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních, včetně právními a ostatními předpisy požadované odborné způsobilosti,
 • vytváříme podmínky pro pozitivní postoj všech zaměstnanců k otázkám jakosti a ochraně ŽP,
 • minimalizujeme účinky technologie na zdraví lidí,
 • pěstujeme v zaměstnancích vědomí odpovědnosti za bezpečnost při práci a ochranu vlastního zdraví.

Ve vztahu k dodavatelům

 • budujeme kvalitní spolupráci se subdodavateli a spolupracujeme na vzájemném rozvoji vztahů,
 • klademe důraz na odběr subdodávek v maximálně možné kvalitě.

Ve vztahu k majitelům

 • klademe důraz na snižování výrobních nákladů a generování přiměřeného zisku pro našeho vlastníka.

 

HANNOVER MESSE 2018

 Dear business partners, 

we would like to invite you to visit our stand at International Trade Fair for Process Automation HANNOVER MESSE in Germany. You are welcome to visit our exhibition from 23 - 27 April 2018, Hall 23 stand C32.  

More info:

 

Reference

PARAMO
ČEZ
SIEMENS
Škoda
RWE
SES Tlmače

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×