Please select your page

Průtokoměry - clony a dýzy

Měření průtoku pomocí tlakové diference

 • Ověřený normovaný způsob měření
 • Přesné měření i pro rychle proudící páru a plyn
 • Absence pohyblivých prvků
 • Robustní a variabilní provedení
 • Příznivá cena

Měřicí clony, dýzy a Venturiho trubice jsou určeny pro měření průtoku přehřáté nebo syté páry, kapalin, plynů nebo plynných homogenních směsí. Používaná měřicí metoda je založena na využití rozdílu tlaků - tzv. tlakové diference, která vzniká při průchodu měřeného média zúženým průřezem. Okamžitý průtok tekutiny je až na nevelkou nelinearitu úměrný odmocnině tlakové diference. K převodu tlakové diference na elektrický signál dochází ve snímači tlakové diference. Tento elektrický signál je zpracován ve vyhodnocovací jednotce nebo v nadřazeném systému společně s údaji o teplotě a tlaku v reálném čase. Výsledkem této měřící metody je informace o množství, popřípadě energii protékajícího média. Měření výpočtově spočívá na společném řešení rovnice Bernoulliho a rovnice kontinuity průtoku a na rovnicích stanovených na základě experimentálních měření.


Clony

Clony jsou nejčastěji používaným primárním prvkem pro měření průtoku založeném na principu tlakové diference. Je to dáno jejich jednoduchou konstrukcí, vysokou přesností měření a v neposlední řadě příznivou cenou. Vyráběné clony jsou ve shodě s normou ČSN EN ISO 5167 - 2. Rozsah světlostí je definovaný normou od DN50 do DN1000. Jsme schopni vyrábět na základě příslušného ISO TR již od světlostí DN25
Clona může být dodávána jako samostatný kotouč navržený pro dané provozní podmínky. V tomto případě je nutné, aby uživatel zajistil správné uchycení clony a provedení odběrů, což je často problematické a proto se často dodává clona spolu s odběry (bodové nebo komorové) v provedení mezi příruby či vevařeném. Vevařené provedení je obzvláště vhodné tam kde jsou vysoké teploty a tlaky. Další variantou je dodávka měřicí trati, kde je součástí potrubí. Většina clon je centrických. Vnitřní díra musí mít ostrou měřicí hranu.
Soustředné clony nejsou vhodné pro špinavé kapaliny. Excentrické a segmentové clony jsou navrženy tak, že nečistoty mohou projít skrz díru.
Jsou možné tři typy odběrů tlakové diference – koutové, ve vzdálenostech D před a D/2 za clonou a přírubové odběry kde vzdálenost od clonového kotouče ke středu odběru je definována jako 25,4 mm.
Odběry mohou být zakončeny závitem, trubkou pro navaření, případně přírubami. Taktéž je možno je vybavit kondenzačními, ochlazovacími nádobkami a ventily.
Clony se standardně vyrábějí z nerez oceli třídy 17, aby se zamezilo korozi a tím změně rozměrů měřicích částí. Materiál může být modifikován na základě požadavků konkrétní aplikace. Norma umožňuje výrobu z jakéhokoliv materiálu při zachování tvaru a rozměrů ve shodě s hodnotami v ní uvedenými.
Výpočet se provádí podle ISO 5167 - 1. Typická nejistota nekalibrovaných clon je + / -0,5%.
Clony mají typickou tlakovou ztrátu mezi 40 až 95% z generovaného diferenčního tlaku. Skutečná trvalá ztráta tlaku závisí na poměru průměru potrubí a vnitřního otvoru clony.
Clony lze nejlépe použít pro čisté a nežíravé kapaliny tam kde jsou k dispozici dostatečné uklidňující délky potrubí a je dovolena vyšší tlaková ztráta.

Clonová měřicí trať

Pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost měření průtoku, je doporučeno zahrnout před a za měřicím prvkem potřebné uklidňující délky jako součást měřicí tratě.
Mohou být dodávány v provedení mezi příruby nebo s přípravou pro svár. Měřicí trať může být kalibrována pro maximální přesnost v akreditovaných kalibračních laboratoří.
Vstupní část má standardně délku 10D ve které je potrubí obrobeno tak, aby splňovalo parametry pro požadavky normy ISO 5167. Následný úsek má standardní délku 4D. Na přání je možno však zhotovit trať s libovolnou délkou.
Typická přesnost kalibrované měřicí trati je v rozmezí 0,15 - 0,25%.

clonyclonyclony


Dýzy

Dýza ISA 1932 se používá pro vysoké rychlosti, málo viskózní média a tam, kde by hrozilo opotřebení nebo zničení běžné clony. Další výhodou dýzy oproti cloně je nutnost menších uklidňujících délek, menší tlaková ztráta a vyšší propustnost při stejném poměru beta (d/D) – dýza umožňuje měřit přibližně o 50% vyšší průtok než clona s podobným beta a výpočtovým diferenčním tlakem. Vyráběné dýzy jsou ve shodě s normou ČSN EN ISO 5167 - 3. Rozsah světlostí je definovaný normou od DN50 do DN500.
Dýza se skládá z konfuzoru (vstupní části) se zaobleným profilem a z hrdla válcovitého tvaru s ostrým zakončením.  Její délka závisí na poměru beta. Čím je tento poměr nižší, tím je dýza kratší.
Používá koutový odběr a to buď komorový, nebo bodový.
Možnosti připojení na odběry tlakové diference jsou stejné jako v případě clony - mohou být zakončeny závitem, trubkou pro navaření, případně přírubami. Taktéž je možno je vybavit kondenzačními, ochlazovacími nádobkami a ventily.
Dýzy se vyrábějí z různých materiálů, většinou z nerez oceli tř. 17, případně z materiálu potrubí, vše v závislosti na konkrétních požadavcích měření.
Typická nejistota nekalibrovaných trysek ISA 1932 je ±0,8%.
Tlaková ztráta závisí na poměru beta a pohybuje se mezi 40 – 95% vytvářeného diferenčního tlaku.
Dýzu je možno dodat jako celek s odběry a uklidňující délkou potrubí pro vevaření, případně pro přírubový spoj.
Pro vlastní uložení dýzy se ve většině případů používá svařovaný spoj, je možné uložení mezi příruby.

dyzadyza

Vyhodnocení měření

K vyhodnocení rozdílu tlaků a převodu na požadovaný údaj slouží převodníky diferenčních tlaků. Používáme převodníky předních světových výrobců, které umožňují převod s přesností zlomku %. Výstup je standardně 4-20 mA, na přání zákazníka je možné doplnit digitální komunikaci (Hart, Fieldbus, Modbus….), místní zobrazení atd.

Objednávání

Před objednáním si nechte zpracovat nabídku. Budeme potřebovat následující údaje:

 • typ přístroje
 • hodnoty průtoku, které je nutno při provozu měřit (max, min)
 • medium
 • materiál
 • provedení přírub
 • tlak
 • teplota
 • požadavky na výstup převodníku
 • termín dodávky
 • počet kusů
 • příslušenství: kondenzační nádobka


 

 

HANNOVER MESSE 2018

 Dear business partners, 

we would like to invite you to visit our stand at International Trade Fair for Process Automation HANNOVER MESSE in Germany. You are welcome to visit our exhibition from 23 - 27 April 2018, Hall 23 stand C32.  

More info:

 

Reference

PARAMO
ČEZ
SIEMENS
Škoda
RWE
SES Tlmače

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×