Please select your page

Průtokoměry elektromagnetické

Elektromagnetický průtokoměr COMET F

Měřidlo je založeno na principu elektromagnetické indukce. Je určeno k měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Je zvlášť vhodné tam, kde tradiční mechanická měřidla nejsou, vzhledem k principu měření dostatečně spolehlivá a přesná. Omezujícím faktorem použití indukčního průtokoměru je prakticky pouze požadavek na dodržení minimální elektrické vodivosti měřené kapaliny a malý obsah ferromagnetických částic v ní.

 • Konstrukce měřidla umožňuje měřit kapaliny silně chemicky agresivní, abrasivní, s vysokým obsahem pevných částic i pastovité konzistence
 • Tlaková ztráta způsobená měřidlem je prakticky nulová
 • Měřidlo dosahuje vysoké přesnosti měření a velkého rozsahu maximálního a minimálního měřeného průtoku
 • Měřidlo sestává z čidla zabudovaného do potrubí a skříně elektroniky vzájemně propojených kabelem
 • Skříň elektroniky obsahuje elektronický převodník řízený mikroprocesorem a vybavený displejem
 • Hodnoty zobrazované displejem:
  • součtové množství proteklé kapaliny a provozní čas
  • okamžitý průtok
  • stavová a chybová hlášení
 • Uchování naměřených údajů i v případě výpadku napájení zabezpečuje procesor se zálohovaným napájením a pamětí EEPROM
 • Paměť EEPROM umožňuje digitální kalibraci a přestavení rozsahu měření bez použití analogových nastavovacích prvků
 • Úplnou absencí analogových nastavovacích prvků je zabezpečena vysoká dlouhodobá stabilita a přesnost
 • Krytí čidla i skříně elektroniky v utěsněných hliníkových skříních
 • Robustnost skříní zabezpečuje velmi dobrou ochranu proti vlivům okolního prostředí
 • Výhody odolnosti proti vlivům okolí se projeví zejména při nasazení v průmyslových provozech
 • K dispozici výstupy pro dálkové přenosy:
  • analogový
  • impulsní
  • číslicový se sériovým výstupem dat
 • Možnost vybavení obvody automatického čištění elektrod - ochrana před znečištěním a inkrustacemi (dodáváno na požádání)
 • Komfortní kalibrace pomocí PC
Charakteristiky
 • přírubové provedení
 • ocelová konstrukce čidla, na přání celonerezová
 • výstelka
  • polypropylen
  • pryž
  • PTFE
 • ekonomicky výhodný
 • široká oblast aplikací - měření průtoku vodivých látek v zaplněném potrubí
Přesnost měření

až 0,2% z měřené hodnoty 

Systém buzení pulzní ss pole
El. vodivost média >=5 mikro S/cm
Rozsah měření 50 l/hod až 8200 m3/hod
Jmenovitý tlak standard                 1,6 MPa  
zvláštní provedení    4 MPa (až 50 MPa)
Teplota media -5 až +150°C – dle výstelky
Jmenovitá  světlost DN 10 až DN 1200
Krytí dle CSN  34 1010, IP 65, IP 68
Materiály   
          výstelka   
          elektrody
polypropylen, tvrdá pryž, PTFE  
standard – ocel 17.348  
chemicky odolné – Titan, Platina
Stavební délka 215 až 515 mm
Výstupy

proudový 0/4 – 20 mA  
pulsní pomalý  časový odstup 10 ms nebo binární, např. komparace, směr toku …  
pulsní rychlý max. 100 jednotek úsek  
sériový výstup dat

Nestandardní provedení Na přání:  EX – ano; IP68 – ano; elektrolytické čištění elektrod - ano; stanovené měřidlo -  ano 
Schválení / atesty Rozhodnutí o schválení typu měřidla TCM 142/94-1932, FTZU 99 Ex 0090,certifikát typu osvědčení institutu technické inspekce 202/P/94
Oblasti použití
Potravinářství pivo, víno, mléko, smetana, ocet, ovocné šťávy cukerné a škrobové roztoky, čokoládová pasta aj.
Vodárenství  voda, odpadní voda, čistírenské kaly
Papírenský průmysl  hydrosměsi celulózy, výluhy, barviva
Těžební průmysl  uhelné kaly, hydrosměsi uhlí, důlní vody
Chemický průmysl  většina chemických roztoků silně agresivních 
Hutnictví chladicí vody, odpadní vody
Speciální aplikace po konzultaci s výrobcem
Jiné parametry na přání

HANNOVER MESSE 2018

 Dear business partners, 

we would like to invite you to visit our stand at International Trade Fair for Process Automation HANNOVER MESSE in Germany. You are welcome to visit our exhibition from 23 - 27 April 2018, Hall 23 stand C32.  

More info:

 

Reference

PARAMO
ČEZ
SIEMENS
Škoda
RWE
SES Tlmače

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×